Työnohjaus


Työelämän haasteet liittyen sitten potilastyöhän, muutostilanteisiin, henkilöristiriitoihin tai johtamiseen ovat kuluttavia ja haastavat hyvinvointia. Työnohjauksessa on mahdollisuus tarkastella tilanteita uusista näkökulmista ja oppia toimivampia ratkaisuja työn tekemiseen ja ongelmien ratkaisuun.

Työnohjaus voi olla yksilötyönohjausta tai erikokoisten työntekijäryhmien ohjausta. Yksilötyönohjauksessa teemat liittyvät usein omaan työhön, jaksamiseen ja vuorovaikutukseen. Ryhmätyönohjauksessa voidaan käydä läpi työhön liittyviä tilanteita, asiakastapauksia ja erilaisia haastavia tilanteita, kuten henkilöristiriidat, muutostilanteet tai työyhteisön kehittäminen. Esimiesten työnohjauksessa painopiste on usein erilaisten ihmisten johtamisessa eteen tulleissa haasteissa ja oman johtamistoiminnan reflektoinnissa. 

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden työnohjauksessa keskitytään tarpeen mukaan potilastapauksiin, henkilökohtaiseen jaksamiseen ja ammatilliseen kehittymiseen.

 
 

Siirry alaspäin LUKEAKSESI MUISTA PALVELUISTA