Kognitiivinen psykoterapia

Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä henkilön valmiuksia itse ratkaista ongelmiaan. Sen avulla hoidetaan ihmisiä, joilla on psyykkinen häiriö tai psykoterapian keinoin autettavissa oleva muu ongelma. Häiriöllä tai ongelmalla saattaa olla psyykkisten ilmenemismuotojen lisäksi ruumiillisia, vuorovaikutuksellisia ja sosiaalisia ilmenemismuotoja.

Kognitiivisessa psykoterapiassa hyödynnetään mm. erilaisia kognitiivisbehavioraalisia, skeematerapeuttisia ja vaikkapa hyväksymis- ja omistautumisterapeuttisia hoitomenetelmiä. Erilaiset mindfulness- ja rentoutumisharjoitukset voivat olla osa terapiaa. 


Milloin terapiaan

Esimerkiksi jos olet usein ahdistunut, ja koet uupumusta ja riittämättömyyden tunnetta. Elämässä tulee vastaan pettymyksiä, joista on vaikea päästä ylitse ja ihmissuhteet eivät välttämättä suju ongelmitta. Tyypillisiä syitä terapiaan hakeutumiseen ovat masennus ja ahdistus, työuupumus, jaksaminen ja stressi, pakko-oireet, paniikki ja pelot, itsetunnon ongelmat ja uniongelmat. Ongelmien ilmenemismuodot ovat yksilöllisiä, ja ne ovat aina tärkeitä hoitaa. 

Joskus riittää vain muutama käyntikerta, mutta vaikeiden asioiden kanssa terapiatyöskentely on usein tiiviimpää ja pitkäkestoisempaa.

Psykoterapiaan voi hakeutua omakustanteisesti tai esimerkiksi Kelan tai yksityisten vakuutuslaitosten tukemana. Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa 16-67 –vuotiaille. Lue lisää kuntoutuspsykoterapian korvattavuuden edellytyksistä.

 
 

Siirry ALASpäin LUKEAKSESI MUISTA PALVELUISTA